บริษัท อีพ็อกซี่ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้งงานเคลือบพื้นชนิดเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง โดยทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

มีความชำนาญในการติดตั้งระบบพื้นอาคาร ประเภทต่างๆ ครอบคลุมทุกระบบ เช่น บริการติดตั้งระบบกันซึม การติดตั้งระบบพื้น ซ่อมแซมพื้นงานเคลือบพื้นอุตสาหกรรม พื้นสาธารณะ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม และในพื้นที่ทั่วไป

ทั้งนี้บริษัท มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และพัฒนาทีมงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การออกแบบ และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆด้านงานพื้นอุตสาหกรรม

โดยทางบริษัท ยินดีสำรวจหน้างานและประเมินราคาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน และงบประมาณของลูกค้าอันเนื่องมาจากข้อจำกัดต่างๆ เช่น เวลา หรือสถานที่

รวมถึงบริการหลังการขาย พร้อมการรับประกันผลงานตลอดอายุการใช้งาน (ตามเงื่อนไขที่ตกลง)

VISION วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทที่ให้บริการติดตั้งงานเคลือบพื้นที่มีผลงานคุณภาพและเป็นหนึ่งในใจลูกค้าทุกคน

MISSION พันธกิจ

  • ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลงาน และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด
  • มุ่งเน้นความร่วมมือและร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมาย
  • มุ่งเน้นสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง มั่งคง และยั่งยืนตลอดไป

VALUES ค่านิยม

  • Customers ใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่นการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นและใส่ใจลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัท ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นให้ทีมงาน ต้องรู้จักลูกค้า และสินค้าอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อการให้บริการที่ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด และพร้อมยอมรับข้อผิดพลาด และดำเนินการแก้ไขในทันที เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

  • Ethic มุ่งรักษาจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เสริมสร้างให้บุคลากรทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือต่อตนเองและผู้อื่น

  • Professional ความเป็นมืออาชีพ

บริษัท มุ่งเน้นการให้บริการตามมาตรฐานระดับสากล มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ในการให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างถูกต้องและชัดแจ้ง มีการทำงานโดยบุคคลากรผู้มีความรู้และความชำนาญอย่างแท้จริง